Naujiena

Šešėlinė Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ataskaita

Šiemet  Lietuvos pažanga žmogaus teisių srityje bus vertinama Jungtinių Tautų (JT) Visuotinės periodinės peržiūros metu. Lietuvai siekiant būti išrinktai į JT Žmogaus teisių tarybą, ši peržiūra ir jos rezultatai – ypač svarbūs.

Šalies pažangos ataskaitą teikia valstybė, savo ataskaitas gali teikti ir nevyriausybinės organizacijos.

Tokią, vadinamąją šešėlinę šalies pažangos ataskaitą, parengė ir JT teiks Žmogaus teisių organizacijų koalicija. Šios pastabos kartu su valstybės atsakymais taip pat bus vertinami JT. Jos turės įtakos Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje ir Lietuvos galimybėms būti išrinktai į JT Žmogaus teisių tarybą.

Kviečiame susipažinti su Žmogaus teisių organizacijų koalicijos parengtą šešėline ataskaita:

lietuvių kalba

anglų kalba

Šešėlinė ataskaita parengta įgyvendinant projektą „Prioritetas gerovės valstybėje – žmogaus teisės“, kuris finansuojamas EEE finansinio mechanizmo lėšomis.