Narystė

Narystė

Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK) – žmogaus teisių organizacijų asociacija, kurią šiuo metu sudaro 9 nariai.

ŽTOK yra atvira struktūra. Organizacijos, norinčios tapti ŽTOK nariais, turi pateikti laisvos formos prašymą bei motyvacinį laišką koalicijos valdybos pirmininkui. Šiuo metu koalicijos valdybos pirmininkė yra Karilė Levickaitė, „Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė, el. paštas – karile.levickaite@perspektyvos.org

ŽTOK posėdio akimirka, 2017 m. ruduo.

Nauji nariai priimami bendru visų esamų narių sutarimu, balsuojant visuotiniame ŽTOK susirinkime, kuris vyksta kiekvienų metų balandžio mėnesį.

Prioritetas teikiamas organizacijoms, dirbančioms tose žmogaus teisių srityse, kurioms ŽTOK nariai neatstovauja.

Metinis nario mokestis – 50 Eur.