Nariai

Diversity Development Group

Diversity Development Group (DDG) yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, advokaciją ir sąmoningumo didinimo veiklas žmogaus teisių, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir pažeidžiamų grupių (re)integracijos srityse. Organizacijos vizija – darni, atvira ir socialiai atsakinga visuomenė.

http://www.diversitygroup.lt

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė (LŽB) - tai nevyriausybinė organizacija, kuri siekia suburti Lietuvoje ir po visą pasaulį pasklidusią Lietuvos žydų bendruomenę bei puoselėti žydiškas tradicijas. LŽB aktyviai rengia bei remia įvairius projektus, turi socialinį centrą, kuriame vykdo renginius bei mokymus žydų bendruomenei, jau trejus metus veikia „Beigelių krautuvėlė“, kurioje plačioji visuomenė yra supažindinama su žydišku maistu bei tradicijomis.

www.lzb.lt

Lietuvos žmogaus teisių centras

Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) – per dvidešimt metų žmogaus teisių apsaugos ir švietimo srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija. LŽTC kasmet organizuoja didžiausią Baltijos šalyse nekomercinį žmogaus teisių dokumentinio kino festivalį „Nepatogus kinas“, sukūrė ir administruoja žmogaus teisių portalą manoteises.lt bei mokytojams ir edukatoriams skirtą nemokamą dokumentinių filmų platformą nepatogauskinoklase.lt, aktyviai veikia advokacijos srityje.

www.ztcentras.lt

Lygių galimybių plėtros centras

Lygių galimybių plėtros centras (LGPC) - nevyriausybinė organizacija, kuri veikia daugiau nei 15 metų ir dirba tam, kad būtų įtvirtintos moterų ir vyrų lygios teisės bei mažinama diskriminacija visuomenėje. Organizacija ne tik vykdo mokymus bei seminarus, bet ir aktyviai organizuoja informacines kampanijas, rengia publikacijas bei vykdo kitą veiklą, populiarinančią lyčių lygybės idėjas.

www.gap.lt

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL – vienintelė išimtinai LGBT bendruomenės interesams atstovaujanti nevyriausybinė organizacija Lietuvoje. Savo veiklą pradėjusi 1993 metų gruodžio 3 dieną , asociacija LGL yra viena brandžiausių ir stabiliausiai veikiančių pilietinio sektoriaus organizacijų šalyje. LGL siekia efektyvios LGBT bendruomenės įtraukties ir socialinės integracijos Lietuvoje; yra festivalio „Baltic Pride“ organizatorė.

www.lgl.lt

Psichikos sveikatos perspektyvos

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (PSP) - 2000 m. įkurta ir psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija. Misija – prisidėti prie visuomenės, jos pažeidžiamiausių grupių, gerovės įtvirtinant teisę į prieinamas, įrodymais pagrįstas bei individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir prioritizuojant psichikos sveikatą politiniu lygmeniu.

www.perspektyvos.org

Romų visuomenės centras

Romų visuomenės centras (RVC) - nevyriausybinė organizacija, kuri siekia suburti Lietuvos romus, puoselėti jų tautinį identitetą, visavertiškai integruoti į Lietuvos visuomenės gyvenimą bei informuoti plačiąją visuomenę apie romų kultūrą bei bendruomenės patiriamą diskriminaciją. RVC vykdo įvairius projektus, renka informaciją apie romų statistiką ir istoriją Lietuvoje, užsiima informacijos sklaida, visuomenės švietimu, organizuoja renginius.

www.roma.lt

Tolerantiško jaunimo asociacija

Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA) - nevyriausybinė organizacija, veikianti nuo 2005-ųjų metų, kuri siekia ugdyti visuomenės pagarbą ir toleranciją įvairioms socialinėms grupėms. Asociacija užsiima informacijos sklaida, įgyvendina įvairius projektus bei organizuoja renginius: vasaros stovyklas, filmų vakarus, diskusijas, prisideda prie naujienų tinklapio gayline.lt pildymo.

www.tja.lt

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – nevyriausybinė viešosios advokacijos organizacija, siekianti, kad nacionaliniai teisės aktai ir jų taikymo praktika atitiktų tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus. ŽTSI atlieka tyrimus, teikia pasiūlymus teisės aktams, rengia ataskaitas tarptautinėms žmogaus teisių priežiūros institucijoms, vykdo mokymus, teikia ekspertines konsultacijas ir imasi bylų teismuose strateginiais žmogaus teisių klausimais.

www.hrmi.lt