Apie mus

Apie mus

Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK) – tai progresyvių, konstitucinius žmogaus teisių apsaugos standartus taikančių organizacijų koalicija, suburta 2011 m. Koalicijai priklauso Diversity Development Group, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Lietuvos žmogaus teisių centras, Lygių galimybių plėtros centras, Nacionalinė LGBT* teisių asociacija LGL, Psichikos sveikatos perspektyvos, Romų visuomenės centras, Tolerantiško Jaunimo Asociacija, Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Daugiau apie narius – čia.

ŽTOK Misija

Siekti veiksmingo žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimo.

ŽTOK Tikslai 

o   Stebėti žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo principo negalios, amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, ir kitais pagrindais įgyvendinimą Lietuvoje;

o   Viešinti žmogaus teisių pažeidimus, atkreipti valstybės institucijų bei visuomenės dėmesį į socialiai pažeidžiamų asmenų teises ir galimus jų pažeidimo atvejus;

o   Siekti, kad valstybės institucijos prisiimtų atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus ir kiekvienas konkretus žmogaus teisių pažeidimas sulauktų teisėto vertinimo.

ŽTOK istorija

2011 m. vasarą 8 nevyriausybinės organizacijos, dirbančios žmogaus teisių ir antidiskriminacijos srityje, nutarė suvienyti jėgas ir susiburti į Žmogaus teisių koaliciją (ŽTK). 2011 m. birželio 20 d. Lietuvos gėjų lygos, Lietuvos žydų bendruomenės, Lietuvos žmogaus teisių centro, Lygių galimybių plėtros centro, Lygių teisių ir socialinės plėtros centro, Psichikos sveikatos perspektyvų, Romų visuomenės centro ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovai pasirašė Žmogaus teisių koalicijos memorandumą.

Žmogaus teisių koalicija buvo įkurta kaip atsakas į:

– regresą žmogaus teisių srityje nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 2004m.;

– valstybės politinės valios stoką ir negebėjimą formuoti nuoseklią, veiksmingą ir progresyvią žmogaus teisių politiką;

– žmonių nusivylimą ir bejėgiškumą, pasireiškiantį augančiu nepasitikėjimu valdžios institucijomis, aktyvia emigracija, agresija ar pilietiniu pasyvumu;

– visuomenės sąmoningumo žmogaus teisių klausimais stoką;

– susirūpinimą keliančią pažeidžiamų visuomenės grupių padėtį;

– visuomenės radikalėjimo tendencijas, didelius diskriminacijos ir nepakantumo mastus;

2012 m. balandžio 5 d., siekdamas tapti EEA Grants programos Lietuvoje operatoriumi ir vengdamas galimo interesų konflikto, Žmogaus teisių stebėjimo institutas sustabdė narystę koalicijoje.

2014 m. Žmogaus teisių koalicija tapo Nacionalinės NVO koalicijos nare.

2014 m. gruodžio 4 d. koalicijos narės pasirašė naują jungtinės veiklos sutartį ir pakeitė koalicijos pavadinimą į Žmogaus teisių organizacijų koaliciją, įsipareigodamos kartu toliau aktyviai veikti žmogaus teisių labui. Atsinaujinusios koalicijos nare tapo Tolerantiško jaunimo asociacija iki tol koalicijos veikloje dalyvavusi stebėtojo teisėmis. Koalicijoje savo narystės nepratęsė Lygių teisių ir socialinės plėtros centras.

2017 m. Žmogaus teisių stebėjimo institutas pareiškė norą atnaujinti narystę koalicijoje, instituto prašymas buvo patenkintas tais pačiais metais.

2017 m. rugsėjį – gruodį ŽTOK įgyvendino Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio bendradarbiavimo stiprinimo projektą, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) lėšomis. Jo metu ŽTOK nariai formalizavo koalicijos veiklą ir įkūrė ŽTOK asociaciją.

2018 m. ŽTOK kartu su partneriais surengė pirmąją Nacionalinį žmogaus teisių forumą.

2020 m. gegužę ŽTOK nariu tapo Diversity Development Group.