Naujiena

Koalicija pateikė pasiūlymus Lietuvos pranešimui Jungtinėse Tautose

Jungtinių Tautų pastatas, wikimedia commons noutr.

Šiemet Lietuva atsiskaitys Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Taryboje už savo pažangą žmogaus teisių srityje pagal visuotinės periodinės peržiūros mechanizmą.

Atsižvelgiant į ŽTOK parengtą šešėlinę žmogaus teisių ataskaitą bei ankstesnes JT rekomendacijas šaliai, ŽTOK atkreipia dėmesį, kad dalis svarbių iššūkių Lietuvos ataskaitoje atliepta nebuvo.

Koalicija priminė, kad pagrindinės rekomendacijos institucijoms vaikų ir jaunimo teisių srityje (dėl švietimo), yra šios:

  • Panaikinti diskriminacinę Lietuvos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios  informacijos įstatymo 4 str. 2 d. 12 p. nuostatą, ribojančią informacijos apie šeimos ir asmeninių santykių bei modelių įvairovės sklaidą;
  • Nacionalinėse švietimo programose įtvirtinti pozityvią pareigą visose švietimo įstaigose dėstyti ir  visus ugdymo procesus įtraukti lytiškumo ugdymo, įvairovės, pažeidžiamų ir socialinę atskirtį patiriančių grupių (pvz., žmonių su negalia , romų, etninių ir tautinių mažumų, LGBT+ asmenų ir kt.) teisių ir integracijos temas, apimant, be kita ko, klausimus apie seksualinę orientaciją, seksualinį tapatumą ir raišką, žmonių tarpusavio santykių, šeimos modelių įvairovę;
  • Švietimo sistemoje stiprinti kovą su neapykantos kurstymu ir patyčiomis prieš vaikus ir jaunimą, priklausančius pažeidžiamoms grupėms, tokioms kaip etninės, kultūrinės mažumos, romai, LGBT+ asmenys ir kt.;
  • Skatinti institucijų aktyvų vaidmenį identifikuojant ir šalinant probleminius aspektus, trukdančius užsibrėžtų švietimo idealų siekiui.

Su kreipimosi į Teisingumo ministeriją tekstu ir argumentais susipažinti galima ČIA. Kreipimąsi inicijavo ŽTOK narė Tolerantiško Jaunimo Asociacija, raštas parengtas įgyvendinant projektą „Prioritetas gerovės valstybėje – žmogaus teisės“. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.