Naujiena

ŽTOK ragina užtikrinti Nacionalinės žmogaus teisių institucijos nepriklausomumą

Jungtinių Tautų nuotr.

Žmogaus teisių organizacijų koalicija, vienijanti nevyriausybines žmogaus teises ginančias organizacijas, kreipėsi į Lietuvos valdžios institucijas ir pareigūnus, ragindama užtikrinti Nacionalinės žmogaus teisių institucijos nepriklausomumą, vykdant žmogaus teisių pažeidimų stebėseną migracijos krizės kontekste. Kreipimąsi taip pat pasirašė Lietuvos negalios organizacijų forumas

Kreipimesi pažymima, kad viešojoje erdvėje politikų išsakyta kritika dėl tiesioginės Seimo kontrolierių veiklos vykdant žmogaus teisių stebėseną Lietuvos pasienio ruože bei pabėgėlių centre paneigia jų esminę tikslinę funkciją bei nepriklausomumą vykdant žmogaus teisių stebėseną. Tokie pasisakymai, kaltinant nepriklausomos institucijos tiesiogiai savo funkcijas vykdančius asmenis ideologizavimu, politizavimu, apskritai kelia riziką žmogaus teisių stebėsenos, kaip tarptautinių žmogaus teisių standartų įgyvendinimo priežiūros, esmei.

Lietuva prisiėmusi tarptautinius įsipareigojimus privalo užtikrinti valdžios institucijų tinkamą veikimą užtikrinant žmogaus teises visose srityse, nepaisant ar juo labiau esant ekstremaliose situacijose, bei užtikrinti sąlygas nacionaliniu mastu veikiančioms žmogaus teisių pažeidimų prevencijos ir stebėsenos institucijoms tinkamai vykdyti savo funkcijas, nepersekiojant bei neįtakojant jų daromų veiksmų ir priimamų sprendimų.

Kreipimesi taip pat atkreipiamas dėmesys į problemišką Vidaus reikalų ministerijos sprendimo dėl migrantų apgręžimo prie Lietuvos sienos įgyvendinimą. Nors remiantis sprendimu, sieną neleistinose vietose bandantys kirsti asmenys turėtų būti nukreipiami į pasienio punktus, kuriuose galėtų pateikti prašymą dėl prieglobsčio, iš viešai prieinamos informacijos matyti, kad migrantai nėra informuojami apie tokią galimybę ir tiesiog siunčiami atgal į Baltarusijos teritoriją, kur juos pasitinka Baltarusijos sienos apsaugos pareigūnai, neleisdami toliau judėti į Baltarusijos teritoriją. Tokiu būdu migrantai atsiduria „pilkojoje zonoje“ tarp dviejų valstybių teritorijų, be galimybės kreiptis prieglobsčio ar grįžti į gimtinę.

Žmogaus teisių organizacijų koalicija taip pat pažymi, kad viešoje erdvėje vyraujanti priešiška, išskirtinai grėsmes nacionaliniam saugumui pabrėžianti retorika migrantų ir pabėgėlių atžvilgiu skatina nepakantumo ir priešiškumo nuotaikas visuomenėje, stiprina neigiamus stereotipus apie kitos tautybės, rasės ar etninės kilmės žmones kaip grėsmę Lietuvos valstybei, ir neprisideda prie šios krizės sprendimo tokiu būdu, kuris užtikrintų pamatines migrantų žmogaus teises.

Visas kreipimosi tekstas ČIA.

Kreipimąsi inicijavo ŽTOK narė Žmogaus teisių stebėjimo institutas, kreipimasis parengtas įgyvendinant projektą „Prioritetas gerovės valstybėje – žmogaus teisės“. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.