Naujiena

ŽTOK ragina mažinti antisemitizmą bei užtikrinti kokybišką Holokausto švietimą

Lietuvos žydų bendruomenės nuotr.

Žmogaus teisių organizacijų koalicija kreipėsi į LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos, Švietimo ir mokslo bei Žmogaus teisių komitetus. Kreipimesi raginama imtis priemonių, kurios padėtų mažinti antisemitizmo apraiškas visuomenėje.

Rašte Koalicija atkreipia dėmesį į neapykantos nusikaltimus, kokybiško švietimo apie Holokaustą trūkumą ir restitucijos būtinybę.

Anot ŽTOK, valstybė stokoja priemonių, kuriomis būtų didinamas sąmoningumas apie neapykantos nusikaltimus, nukreiptus prieš tautines mažumas. Taip pat valstybė turėtų aktyviau imtis priemonių, užtikrinant tinkamą neapykantos nusikaltimų nustatymą ir reagavimą į juos.

Koalicija pažymėjo, kad ir toliau išlieka atotrūkis tarp demokratinėse Vakarų valstybėse ir Lietuvoje vykdomų tyrimų apie Holokaustą kokybės, Holokausto sampratos gylio, aukų įamžinimo ir paveldo apsaugos standartų įgyvendinimo.

ŽTOK taip pat pabrėžė, kad būtina grįžti ir prie restitucijos klausimo – inicijuoti restitucijos įstatymo pakeitimus arba naują restitucijos įstatymą, kuris leistų Lietuvoje gimusiems žydų piliečiams kreiptis dėl kompensacijų už neteisėtai per Antrąjį pasaulinį karą nusavintą privatų nekilnojamąjį turtą.

Kreipimasis parengtas Koalicijos Jungtinėms Tautoms teiktos šešėlinės žmogaus teisių ataskaitos pagrindu. Su visu jo tekstu susipažinti galima ČIA.

ŽTOK primena, kad šiemet Lietuvos pasiekimai žmogaus teisių srityje bus vertinami Visuotinėje periodinėje peržiūroje.

Kreipimąsi inicijavo ŽTOK narė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, kreipimasis parengtas įgyvendinant projektą „Prioritetas gerovės valstybėje – žmogaus teisės“. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.