Naujiena

Laiškas LR Seimo pirmininkui

Viktoras Pranckietis, lrs.lt nuotr.

Gerbiamas Seimo Pirmininke,

Lietuvos žmogaus teisių srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas vienijanti koalicija (toliau – ŽTOK), reaguodama į Lietuvos ir pasaulio aktualijas bei sisteminę diskriminaciją ir nelygybės apraiškas, kurias išryškino koronaviruso pandemija, siekia atkreipti dėmesį į tai, kad lygiateisiškumo ir nediskriminavimo skatinimo priemonės  šiandien tampa kaip niekada svarbios.

ŽTOK Lygių galimybių koantrolieriaus tarnybą vertina kaip  vieną esminių lygiateisiškumo skatinimo institucijų Lietuvoje. Efektyviai veikianti nacionalinė lygybė institucija yra esminė sąlyga siekiant lygiateisiškumo pažangos šalyje. Proaktyvus šios institucijos mandatas leidžia Kontrolieriui inicijuoti nepriklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas, skelbti nepriklausomas ataskaitas, teikti išvadas ir rekomendacijas bet kokiais su diskriminacija susijusiais klausimais, taip pat proaktyviai  siūlyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms imtis veiksmų dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų, o taip pat – vykdyti prevencinę ir švietėjišką veiklą. Kiek šiomis kompetencijomis bus pasinaudota, didele dalimi priklauso nuo Kontrolieriaus profesinių žinių ir asmeninių savybių bei vertybinių nuostatų. Todėl į šį itin svarbų visuomenei postą skiriami asmenys privalo ne tik formaliai atitikti įstatyme įtvirtintus reikalavimus, bet ir  savo veiklos patirtimi bei asmeninėmis savybėmis demonstruoti nuoseklų įsipareigojimą žmogaus teisių vertybėms ir asmenų lygiateisiškumo principo užtikrinimui.

Todėl baigiantis šiuo metu pareigas einančios Lygių galimybių kontrolierės kadencijai ypatingai svarbu atsakingai ieškoti atsakymo į klausimą, kas ir kaip užtikrins nacionalinės lygybės institucijos veiklą ateinančius penkerius metus.

Tiek Europos Komisija, tiek Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų kompetentingos institucijos ir ekspertai, analizuodami nacionalinių lygybės institucijų veiklą, ne kartą yra pabrėžę, jog efektyvus tokių organizacijų darbas nėra įmanomas be proaktyvios šių institucijų vadovybės pozicijos, plataus žmogaus teisių ir lygiateisiškumo lauko išmanymo, tiltų tarp įvairių suinteresuotų grupių kūrimo. Todėl svarstant nacionalinių lygybės institucijų vadovų kandidatūras būtina įtraukti į šį procesą su atskirties grupėmis dirbančias bei žmogaus teisių srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas, konsultuotis su akademine bendruomene. Kandidatų atrankos procesas turėtų būti atviras, viešas ir įtraukiantis.

Raginame Lietuvos Respublikos Seimą vadovautis kompetentingų tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir, svarstant galimas naujo Lygių galimybių kontrolieriaus kandidatūras, įsiklausyti ir į Lietuvos nevyriausybinių organizacijų rekomendacijas. ŽTOK yra pasiryžusi teikti visokeriopą konsultacinę pagalbą svarstant nacionalinės lygių galimybių politikos prioritetus ir ieškant kompetentingų asmenų, pasiryžusių dėti visas pastangas, kad  ateinančius penkerius metus būtų užtikrinta efektyvi nacionalinės lygybės institucijos veikla.

Žmogaus teisių organizacijų koalicijos valdybos pirmininkė

Karilė Levickaitė