Naujiena

Koalicija palaiko Direktyvą dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje 

Žmogaus teisių organizacijų koalicija išreiškė palaikymą ES Tarybos pasiūlymui dėl Direktyvos dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje. Koalicija taip pat pritaria pateiktam pasiūlymui taikyti smurto dėl lyties sąvoką nacionaliniuose teisės aktuose.

„ES Tarybos pasiūlymas taikyti smurto dėl lyties sąvoką nacionaliniuose teisės aktuose yra viena esminių sąlygų siekiant užkardyti smurtą prieš moteris ir mergaites Lietuvoje. Pripažinus egzistuojančią disproporciją tarp lyčių, galima taikyti tikslingesnes ir efektyvesnes priemones smurto paplitimui spręsti. Būtent tokių priemonių stoka kol kas neleidžia reikšmingai sumažinti epideminio smurto prieš moteris ir mergaites Lietuvoje masto“, – sako Kristina Rūkaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro tyrimų vadovė.

Konvencijoje siūlomos sąvokos įtvirtina smurto prieš moteris ir mergaites sampratą, patikslina smurto dėl lyties formas (fizinis, seksualinis, psichologinis ir ekonominis smurtas) ir apibrėžia nusikalstamas veikas prieš asmenį (seksualinį smurtą, įskaitant išžaginimą, seksualinį priekabiavimą, prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais, persekiojimas, moterų lyties organų žalojimą).

Nuomonė nusiųsta LR Seimo Žmogaus teisių komitetui. Nuomonės parengimą inicijavo ŽTOK narės Lygių galimybių plėtros centras ir Lietuvos žmogaus teisių centras.

Nuomonė parengta įgyvendinant projektą „Prioritetas gerovės valstybėje – žmogaus teisės“. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Su ŽTOK nuomone susipažinti galima ČIA.