Projektai

Projektas „Prioritetas gerovės valstybėje – žmogaus teisės“

Žmogaus teisių organizacijų koalicija pradeda įgyvendinti projektą „Prioritetas gerovės valstybėje –  žmogaus teisės“. Projekto metu bus sustiprinta tarptautinių žmogaus teisių įgyvendinimo stebėsena Lietuvoje bei padidintas informacijos apie šiuos standartus prieinamumas Lietuvos regionuose bei jaunimo tarpe.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

  • Parengta JT Visuotinės periodinės priežiūros mechanizmo šešėlinė ataskaita ir vykdoma advokacija, pateikiant rekomendacijas nacionalinės ir regioninės politikos formuotojams.
  • Padidintas informuotumas apie žmogaus teises, sustiprintas tarpsektorinis bendradarbiavimas ir jaunimo įtrauktis, organizuojant Nacionalinį žmogaus teisių forumą 2021 m.
  • Padidintas Koalicijos ekspertų reagavimas į aktualijas bei grėsmes žmogaus teisėms šalyje, pasitelkiant advokacijos bei visuomenės informavimo priemones;
  • Sustiprinti Žmogaus teisų organizacijos koalicijos gebėjimai siekti bendro tikslo bei atstovauti žmogaus teisėms kaip universalioms ir nedalomoms.

Projekto partneris Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) koordinuos Nacionalinio žmogaus teisių forumo 2021 įgyvendinimą, jaunimo įtrauktį į forumo renginius bei forumo viešinimo darbus. Kitas projekto partneris – Bendruomenės iniciatyvų centras (Kėdainiai) užtikrins informacijos apie tarptautinius žmogaus teisių standartus sklaidą Lietuvos regionuose bei jaunimo tarpe, kartu su VDU organizuos Nacionalinio žmogaus teisių forumo transliacijas regionuose.

Projekto trukmė: 2020 m. lapkritis – 2022 m. lapkritis.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.