2017 metų veiklos ataskaita

2017 metų veiklos ataskaita

Žmogaus teisių organizacijų koalicijos veiklos ataskaita 2017 m.

Įžanga

Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK) – progresyvių, konstitucinius žmogaus teisių apsaugos standartus taikančių organizacijų koalicija, suburta 2011 m. Koalicijai priklauso Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Lietuvos žmogaus teisių centras, Lygių galimybių plėtros centras, Nacionalinė LGBT* teisių asociacija LGL, Psichikos sveikatos perspektyvos, Romų visuomenės centras, Tolerantiško Jaunimo Asociacija, Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

ŽTOK misija – siekti veiksmingo žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo Lietuvoje.

ŽTOK tikslai:

stebėti žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo principo negalios, amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, ir kitais pagrindais įgyvendinimą Lietuvoje;

viešinti žmogaus teisių pažeidimus, atkreipti valstybės institucijų bei visuomenės dėmesį į socialiai pažeidžiamų asmenų teises ir galimus jų pažeidimo atvejus;

siekti, kad valstybės institucijos prisiimtų atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus ir kiekvienas konkretus žmogaus teisių pažeidimas sulauktų teisėto vertinimo.

ŽTOK veikla 2017 m.

Projektinė veikla

Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio bendradarbiavimo stiprinimo projektas, projekto vertė – 47 626 Eur, finansavimo šaltinis – LR socialinės apsaugos iš darbo ministerija.

2017 m. ŽTOK nariai parengė, laimėjo ir įgyvendino Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio bendradarbiavimo stiprinimo projektą, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) lėšomis.

Svarbiausios projekto veiklos:

  • parengta ŽTOK advokacijos viešosios politikos srityje ir komunikacijos veiklos strategija;
  • formalizuota koalicijos veikla. 2011 – 2017 m. Žmogaus teisių organizacijų koalicija buvo neformali koalicija, kuri veikė jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Veikla formalizuota 2017 m. pabaigoje, įkuriant ŽTOK asociaciją;
  • Tarptautinė žmogaus teisių dienos proga surengta metinė žmogaus teisių konferencija „Žmogaus teisės: universalios, bet ar lietuviškos?“, skirta aptarti žmogaus teisių aktualijoms. Konferencijoje sveikinimo žodžius tarė LR Seimo narės Dovilė Šakalienė ir Aušrinė Armonaitė, LR lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė. Reaguojant į 2017 m. žmogaus teisių aktualijas, perskaityti šie pranešimai:

1) „Žmogaus teisių apsauga Lietuvoje 2017 metais: nuo Stambulo konvencijos iki Šeimos stiprinimo įstatymo“, pranešėja Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos žmogaus teisių centras;

2) „Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba Lietuvoje: tendencijos ir rekomendacijos institucijoms”, pranešėja Kristina Normantaitė, Žmogaus teisių stebėjimo institutas;

3) „Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymas: delsti negalima priimti, pranešėjas Tomas Vytautas Raskevičius, Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL.

ŽTOK bendra nuotrauka, 2017 m.

ŽTOK narių bendra nuotrauka prieš konferenciją „Žmogaus teisės: universalios, bet ar lietuviškos?“, A. Didžgalvio nuotr.

  • ŽTOK ekspertai parengė ir publikavo 8 straipsnius bei komentarus naujienų portaluose DELFI.lt, 15min.lt bei žmogaus teisių portale manoteises.lt;
  • dalyvavo bei teikė pastabas daugiau nei dešimtyje vyriausybinio bei savivaldybės lygmens darbo grupėse;
  • inicijavo ir kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis kreipėsi į šalies vadovę, Seimą bei vyriausybę dėl Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje (Stambulo konvencija) bei Šeimos stiprinimo įstatymo.

Neprojektinė veikla

2017 m. ŽTOK vykdė ir neprojektinę veiklą. Jos metu:

  • 2017 m. birželį inicijavo ir kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis kreipėsi į šalies vadovę, Seimą bei vyriausybę, ragindama ratifikuoti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje (Stambulo konvenciją);
  • 2017 m. spalį parėmė Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo kreipimąsi į šalies vadovę, Seimą bei vyriausybę, kuriuo raginta mažinti išskaitas iš skolininkų atlyginimo bei mažinti skolų administravimo naštą.

Su veiklos ataskaita PDF formatu galima susipažinti ČIA.

Auditoriaus išvada pateikiama Lietuvos žmogaus teisių centro, kuris 2017 m. atliko pirmininkaujančios organizacijos funkciją ir atliko savo 2016 metų finansinių ataskaitų ir veiklos auditą.